Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни на Сдружението организации в страната и чужбина.
Да популяризира КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ в страната и чужбина, и да издига авторитета му.
Да развива корабомоделния спорт сред младежта и децата.

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

48.5%United States United States
23%Bulgaria Bulgaria
11.9%Germany Germany
2.8%Australia Australia
2%Russian Federation Russian Federation
2%Canada Canada
1.2%China China
1.2%Spain Spain
1.2%United Kingdom United Kingdom
1.2%Denmark Denmark
0.8%France France
0.8%Belgium Belgium

Yesterday: 3
This Week: 10
Last Week: 10
This Month: 26
Last Month: 42
Total: 36826